Consigliere

Alignment: Mafia Support

Abilities:

  • Herkesin rolunu araştırır.

Attributes:

  • Eğer kesme yetkisine sahip olan üye kalmazsa Mafioso’ya dönüşür.
  • Diğer mafya üyeleri ile akşam konuşabilir.

Goal(Amaç): Mafya üyesi olmayan herkesi kesmek.

Leave a Reply

Your email address will not be published.