smtp ile mail gönderme kodları

https://code.google.com/a/apache-extras.org/p/phpmailer/downloads/list

Bu adresten PHPMailer_5.2.4.zip indirin ve site dosyalarınızın içine atın.

iletisim.php sayfamız

<div class="section_box2" align="justify">
    <div class="post_title">İletişim </div>
    <div class="text_area">
     <form id="form2" name="form2" method="post" action="iletisim_onay.php">
      <label>
       <input name="ad_soyad" type="text" class="post_title" id="ad_soyad" value="Ad Soyad" />
       </label>
      <p>
       <label>
       <input name="mail" type="text" class="post_title" id="mail" value="Mail Adresi" />
       </label>
      </p>
      <p>
       <label>
       <textarea name="mesaj" cols="50" rows="10" class="post_title" id="mesaj">Sorunuz / İletiniz</textarea>
       </label>
      </p>
      <p>
       <label>
       <input name="Submit" type="submit" class="subtitle" value="Gönder" />
       </label>
       <label>
       <input name="Submit2" type="reset" class="subtitle" value="Sil" />
       </label>
      </p>
     </form>
     </div>
   	</div>

iletisim_onay.php sayfamız

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Mail Onay </title>
</head>

<body>
<?php
include('class.phpmailer.php'); // phpmailler include ettik 
$gelen_ad=$_POST['ad_soyad']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mail=$_POST['mail']; // değişkenlerimizi aldık
$gelen_mesaj=$_POST['mesaj']; // değişkenlerimizi aldık
if(isset($gelen_ad) && isset($gelen_mail) && isset($gelen_mesaj))
{
//isset ile değer olup olmadığını kontrol ettik varsa dedik 
// BI KOD ALANLARI EGER BUTUN ALANLAR DOLU ISE GONDERME YAPAR 
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->Host = 'smtp.sitem.com'; // sunucunuza göre ayarlayın
$mail->Port = 587;
$mail->Username = 'iletisim@zekaikilic.com'; // mailler bu adrese gidicek
$mail->Password = 'şifrenizi yazın';
$mail->SetFrom($mail->Username, $gelen_ad); // değikenimiz
$mail->AddAddress('iletisim@zekaikilic.com', 'Alicinin Adi'); 
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->Subject = $gelen_mail; // gönderenin mail adresi 
$mail->MsgHTML($gelen_mesaj); // gonderilen mail içeriği 
if($mail->Send()) {
  //mail gonderildilirse 
	$mesaj="Mail Gönderildi: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
	echo '<script language="javascript">';
	echo "alert('$mesaj')";
	echo '</script>';
	header('Refresh: 3; url=http://www.zekaikilic.com'); 
	// header ana sayfaya yönlendirme kodu 
} else {
	$mesajhata="Mail gönderilirken bir hata olustu: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
	echo '<script language="javascript">';
	echo "alert('$mesajhata')". $mail->ErrorInfo;
	echo '</script>';
  header('Refresh: 3; url=http://www.zekaikilic.com');
  //echo 'Mail gönderilirken bir hata olustu: ' . $mail->ErrorInfo;
}
}
if(empty($gelen_ad) || empty($gelen_mail)|| empty($gelen_mesaj))
{
// BU KOD PARCALARI EGER ALANLARDAN BIRI BOS ISE GONDERME YAPMAZ

	$mesajhata_3="Lüften Bos Alanlari Doldurunuz: 3 Saniye Sonra Otomatik Yönlendiriliceksiniz..";
	echo '<script language="javascript">';
	echo "alert('$mesajhata_3')";
	echo '</script>';
  header('Refresh: 3; url=http://www.zekaikilic.com');

}

?>
</body>
</html>


 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.