php ile son eklenenleri göstertme

bu kodlar ile 3 tane son eklenen veri gosteriliyor 3 yazan yerleri istediginiz gibi değiştirebilirsiniz.

Veritabanı için gerekli tablomuz :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `kayitlar1` (
 `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
 `isim` text NOT NULL,
 `soyad` text NOT NULL,
 `mesaj` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin5 AUTO_INCREMENT=4 ;


INSERT INTO `kayitlar1` (`id`, `isim`, `soyad`, `mesaj`) VALUES
(1, 'Cemal', 'YAVER', 'cok güzel'),
(2, 'Emrah', 'ABATAY', 'tesekkürler'),
(3, 'Faik ', 'YAVER', 'fena değil');

Veritabanı baglantısı için gerekli kodlar(ayar.php) :

<?php
$host="localhost";
$kullanıcı="root";
$sifre="";
$vt="deneme";
$baglanti=mysqli_connect($host,$kullanıcı,$sifre) or die ("mysql bağlantı yapılamadı");
mysqli_select_db($vt,$baglanti) or die ("veritabanına bağlanamadı");
mysqli_query("SET COLLATION_CONNECTION = ´latin5_turkish_ci´ ");

mysqli_query("SET NAMES 'latin5'"); 
mysqli_query("SET CHARACTER SET latin5");
?>

Ekleme sayfamız için gerekli kodlarımız(index.php) :

<html><form action="kaydet.php" method="post">
 <p>isminiz:
  <input type="text" name="isim" />
 </p>
 <p>soyad :
  <label>
   <input type="text" name="soyad" />
  </label>
 </p>
<p>mesaj :
 <label>
  <input type="text" name="mesaj" />
 </label>
</p>
 <p>
  <input name="sdsd" type="submit" value="g&ouml;nder" />
 </p>
</form></html>

Veritabanına kaydetmemiz için gerekli kodlarımız(kaydet.php) :

<?php
include("ayar.php");
$isim= $_POST["isim"];
$soyad= $_POST["soyad"];
$mesaj= $_POST["mesaj"];
$sql=mysqli_query("insert into kayitlar1 (isim,soyad,mesaj) values ('$isim','$soyad','$mesaj')");
$sql=mysqli_query("SELECT * FROM kayitlar1");

echo "veri başarıyla eklendi."

?>

Veritabanına kaydettiğimiz verileri listelememiz için gerekli kodlarımız (listele.php) :

<?php
include("ayar.php");

$sql=mysqli_query("SELECT * FROM kayitlar1 ORDER BY id DESC LIMIT 3 ");

while($yaz=mysqli_fetch_array($sql))
{


echo $yaz['isim']."<br/>";

echo $yaz['soyad']."<br/>";

echo $yaz['mesaj']."<br/>";
}


?>

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.