php ile site araması yaptırmak

Veritabanı için gerekli tablomuz :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `duyurular` (
`id` int(11) NOT NULL,
 `duyuru` longtext,
 `konu` longtext,
 `resim` varchar(200) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin5 AUTO_INCREMENT=40 ;


INSERT INTO `duyurular` (`id`, `duyuru`, `konu`, `resim`) VALUES
(35, 'Css3 Yenilikler', 'Cascading Style Sheets (Basamakli Stil Sablonlari ya da Basamakli Bicem Sayfalari, bilinen kisa adiyla CSS), Html''e ek olarak metin ve format bicimlendirme alaninda fazladan olanaklar sunan bir web teknolojisidir.\r\n\r\n', '787de.jpg'),
(36, 'Php6 ozellikler', '\r\nCSS kodlari, HTML kodlarinin icine yazilabildigi gibi harici bir CSS dosyasi olusturularak da islem yaptirilabilir.', 'cb4cf.jpg'),
(39, 'Html5', 'Html5 html dilinin son surumudur.Internet Explorer,Mozilla Firefox,Operanin guncel surumleri tarafindan kismende olsa desteklenmektedir. \r\n', 'f5a32.jpg');


ALTER TABLE `duyurular`
ADD PRIMARY KEY (`id`);

Veritabanı baglantısı için gerekli kodlar(ayar.php) :

<?php
$host="localhost";
$kullanıcı="root";
$sifre="";
$vt="ders";
$baglanti=mysql_connect($host,$kullanıcı,$sifre) or die ("mysql bağlantı yapılamadı");
mysql_select_db($vt,$baglanti) or die ("veritabanına bağlanamadı");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = ´latin5_turkish_ci´ ");

mysql_query("SET NAMES 'latin5'"); 
mysql_query("SET CHARACTER SET latin5");
?>

Arama sayfamız için gerekli kodlarımız(index.html):

 <html><form name="form1" method="post" action="aranan.php" id="kayitform" >
      <label>
      
      <br />
      <input type="text" name="aranan" id="aranan" />
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
       <input type="image" name="button" id="button" src="Search.png" width="45" height="35"/></html>

Arama sonucunun görüntüleneceği sayfamız (aranan.php) :

<?php

 include("ayar.php");
	$ara=$_POST["aranan"];
 echo " <img src='Search.png' width='55' height='50' /> &nbsp;&nbsp;<font color='gray' size='4'>Arama Sonuçları - '$ara'</font><br>";


	$sql=mysql_query("SELECT * FROM duyurular 
WHERE konu LIKE '%$ara%'");
	$bul = mysql_num_rows($sql); 
  if($bul > 0){

	
  while($yaz=mysql_fetch_array($sql))
{ 

	$id=$yaz['id'];
	$duyuru=$yaz['duyuru'];
	$konu=$yaz['konu'];
	$konu1=substr($konu,0,190);
		
 echo "<b><ol><li><a href=\"duyurular.php?islem=duyuru&id=$id\">$duyuru</a><b></ol>";
 echo "$konu1...";
}


}


 else{
	 echo "<br>";
	 echo "<font color='gray' size='4'>Aradığınız kelime ile ilgili bir sonuç bulunamadı</font>";
 }
 

	
 ?>

İçeriği görüntüleyeceğimiz sayfamız(duyurular.php) :

<?php
include("ayar.php");
mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = ´latin5_turkish_ci´ ");
 $id=intval($_GET["id"]);

$sor=mysql_query("select * from duyurular where id='$id'");

while($yaz=mysql_fetch_array($sor)){

$id=$yaz['id'];
$duyuru=$yaz['duyuru'];
$konu=$yaz['konu'];
$resim=$yaz['resim'];
$yenisi = wordwrap($konu,40, "\n", true);

?>
   </p>
         <p>
          <?php echo "<b><font color=#999933>$duyuru</b></font><br>";  ?> 
         <?php  echo"<img src=\"images/$resim\" width=\"320\" height=\"190\" />"; ?>
         <?php echo "<br>";?>
          <?php echo "<b><center>$yenisi\n<b></center>";  ?>          
          <?php } ?>

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.