PHP ile metindeki sesli harf sayısını bulma

<?php

	//verilen yazıda sesli harf sayısını bulunuz.
	
	// Gelen Kelime
	$yazi = "artefdsgdhgjkshdfughsdfjbnhbhcdfgssa";
	// Sesli Harfler	
	$sesli = "aeoıiöuüAEOIİÖUÜ";
		
	$tane = 0;
	for($i=0;$i < strlen($yazi);$i++)
	{		
			if(  strpos($sesli ,$yazi[$i]) 	!== false )
				$tane++;
	}
	echo "<b>".$yazi."</b> kelimesinde<br>";
	echo $tane . " tane sesli harf var";
?>

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.