PHP ile Klasör Oluşturma ve Silme İşlemleri

Bu dersimizde PHP kullanarak klasör ekleyeceğiz ve sileceğiz.

index.php dosyamıza aşağıdaki kodları yazalım.

## İlk olarak formumuzu oluşturalım.

// Ekleme Formumuz
<form action="olustur.php" method="post">
	Klasör Adı: <input type="text" name="k" />
	<input type="submit" value="Oluştur" />
</form>
<hr>

// Silme Formumuz
<form action="sil.php" method="post">
	Klasör Adı: <input type="text" name="ks" />
	<input type="submit" value="Klasörü Sil" />
</form>

olustur.php dosyamıza ise

	$gelen	=	$_POST["k"];
	// Eğer formumuza hiçbirşey yazılmamış ise,
	if(empty($gelen)){
		die("Boş Alan Bırakmayınız");
		header("Refresh:3; url=index.php");
		die();
	}
       // Formumuzdan gelen bilgiler doğru ise klasörümüzü oluşturuyoruz.
	$olustur	=	@mkdir($gelen,"0777");
		
		if($olustur){
			echo "$gelen adlı klasör oluşturuldu";
		}else{
			echo "$gelen adlı klasör oluşturulamadı";
		}

sil.php dosyamıza aşağıdaki kodları yazalım.

<?php 
	// Silme İşlemi
	
	$k	=	 $_POST["ks"];
        // Eğer belirtilen isimde bir klasör yoksa,
	if(!file_exists($k)){
		die("Böyle bir klasör yok");
	}
	// Formumuzdan gelen klasör ismi var ise siliyoruz.
	$sil	=	rmdir($k);
	
		if($sil){
			echo "Silindi";
		}else {
			echo "Olmadı";
		}
?>

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.