Aile ve Öğretmen İlişkisi

Çocuğun eğitimi, okulda ve ailede ayni zamanda sürüp gider. Her iki kuruluş birbirini tamamlar, çocuğun eğitimi bakımından bir bütünün parçalarını meydana getirirler. Bundan dolayı ana-baba ile öğretmenin sürekli bir ilişki ve işbirliği içinde bulunması zorunluğu vardır. Bunun birinci koşulu da, okulun amaçlan ile ailenin amaçlarının birbiri ile uyuşması, ayni yönde olmasıdır. Söz konusu işbirliğini yaratacak ve geliştirecek olan kişi de öğretmendir. Öğretmenin bu görevi yerine getirebilecek gibi yetişmiş olması gereklidir. Aksi halde okul ile aile arasında bazı çatışmalar ortaya çıkabilir ki, bu, öğretmenin eğitim görevini güçleştirir ve çocuğa büyük zararlar verir.

Ana – baba ile öğretmen arasındaki ilişki, çocuğun okula girdiği günden itibaren başlar. Öğretmen, daha ilk zamanda öğrencilerinin ana – babalan ile görüşerek, çocuğun okul plânına nasıl uyacağını, okulda çalışması ve üzerine düşeni yerine getirmesi için çocuğa neler verilmesi gerektiğini, okulun neler yapacağını onlara anlatır. Ayrıca çocuklarla olan ilişkilerde nasıl davranılması gerektiğini, çocuklar konusunda kendisi ile sık sık görüşmelerini onlara söyler. Bu görüşmeler sırasında ana – baba ile öğretmen çocuk üzerinde ortaklaşa kararlara varırlar. Her öğretmen, okuttuğu çocuklar üzerinde bazı bilgiler toplamak zorundadır. Öğretmen, çocuğunun evdeki yaşama koşullarını yerinde görmelidir. Özellikle, maddesel yaşama durumunu, ailede çocuğun sağlığına ne derece önem verildiğini, kendisi için gerekli çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığını, çocuğun boş zamanlarını nasıl geçirdiğini, evde neler yaptığını, büyüklerine ve kardeşlerine nasıl davrandığını, hangi ilişkiler içinde bulunduğunu öğrenmelidir. Bunun için de ana-baba ile her zaman yakından ilgilenmelidir. Bu ilişki, kişisel dostluk temellerine dayanmalıdır.

Ailedeki yaşama koşullarını iyi tanıyan öğretmen, öğrencilerinin her birine karşı nasıl davranacağını bilir. Ama bunun için Çocuğıın ailesini ziyaret etmek de yeterli değildir. Öğretmen, ana-baba ile konuşmalı, her hangi bir konuda nasıl davranılacağı üzerinde onlara öğütlerde bulunmalıdır. Böylece eğitsel danışma alanında ana-babaya yardımcı olmalıdır. Çocuğun sağlığı yönünden dikkat edilecek noktaları, okuyabileceği kitapları, boş zamanlarında neler yapacağını belirtir. Öğretmen çocuğu iyi tanırsa, ana-babaya daha çok yardımcı olabilir. Çocuğu tanımak da, her şeyden önce onun nasıl büyüdüğünü ve geliştiğini, isteklerini, ilgilerini ve eğilimlerini bilmektir. Çocuğun her davranışı gözlem altında bulundurulur. Onun daima içtenlikli olmasına çalışılır. Bunu sağlamak için isteklerini dikkatle yerine getirmelidir. Çocuğa bedensel cezalar verilirse, bu yolda hiçbir başarı sağlanamaz. Dayak yiyen çocuk içine kapanır ve yalancı olur. Bazı güçlükler çıktığı zaman şu ya da bu konuda olaylar teker teker ele alınır.

Öğretmen, çocukların çalışmalarını ana-babalara tanıtmalıdır. Bazı ana-babalar bu nokta ile pek ilgilenmez. Onların bu ilgisizliğini gidermek öğretmenin görevidir. Daha büyük başarılar ve daha iyi davranışlar elde etmek için neler yapılabileceği üzerinde onlarla konuşmalar yapmalıdır. Ayrıca ana-babanın okuldan neler istediğini de araştırmalıdır. Yanlış istekler ve yersiz öneriler konusunda onları aydınlatmalıdır. Ana-baba ile öğretmen bir araya geldiği zaman, hiçbiri çocuktan şikâyetçi olmamalıdır. Yapılacak iş, çocuğun eğitimi üzerinde alınacak tedbirlerin tartışılmasıdır. Şikâyette bulunmak, iki tarafa da bir fayda sağlamaz.

Ana-baba da okulun görevleri bakımından her zaman yardımcı olmalıdır. Bunun için çocuğunu zamanında ve aralıksız okula yollamalı, görevlerini yapması için uyarmalı ve yardımlarda bulunmalıdır. Çocuğa çalışması ve iyi gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamalıdır. Çocuğun eğitiminde amaca erişmesi bakımından öğretmenle yapılacak işbirliğine ve kurulacak içtenli ilişkilere önem vermelidir. Çocuğunun her sorununda öğretmenle görüşmeli, onun görüşünü öğrenmelidir. Bu iş, yerine ve zamanına göre hem ana, hem de baba tarafından yerine getirilebilir. Olanak varsa, her ikisinin ayni çabayı göstermesi daha faydalı olur.

2 Responses

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.